Projekt HOP-E POLSKA pomaga najbiedniejszym dzieciom na Filipinach uzyskać wykształcenie, które daje im realną możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa. Celem projektu jest wzmocnienie ludzi, poprzez wyposażenie ich w narzędzia do trwałego przezwyciężenia niedostatku.Nasz projekt pomocy dzieciom na Filipinach rozpoczęła historia Mary Rose (można obejrzeć na stronie www.hop-e.pl w zakładce: Filmy) - dziecka, które otrzymało wsparcie i jest świadectwem wielkiej przemiany. Kiedyś zbierała odpadki na śmietniku, dziś ma normalne życie. Porzuciła brutalne i bezlitosne życie na wysypisku, gdzie była zmuszona do jedzenia resztek prosto z ziemi. Obecnie razem z rodziną mieszka w normalnym domu, o jakim jeszcze kilka lat temu nawet nie marzyła. Mary Rose otrzymała stypendium, które pokryło koszt całej jej edukacji oraz pozwoliło rozpocząć mały rodzinny biznes, który pozwoli im się utrzymać. Od roku 2011 pomagamy wspierać w edukacji dzieci na Filipinach, które pochodzą z ubogich rodzin. Jest to dla nich realna szansa na wyjście z kręgu biedy i ubóstwa. Bez elementarnych podstaw pisania i czytania, nie mają szans na zdobycie pracy zarobkowej.

Mamy w tej chwili trzy szkoły, które prowadzimy dla dzieci z ubogich rodzin na Filipinach w miejscowościach Cuyabu, San Andreas i Sampaloc. W zasadzie nie jest czymś ciężkim wybudować szkołę na Filipinach, bo nie jest to ani zbyt wielki koszt (około 20 tysięcy złotych), ani coś skomplikowanego (budowa szkoły bambusowej jest bardzo prosta). Rzecz w tym, by te szkoły mogły funkcjonować, należy je wspierać. Tu jest najwięcej pracy, bo przez cały rok trzeba nadzorować szkoły, wysyłając im pieniądze i reagując na ich potrzeby, których jest nie mało. Bez naszego wsparcia te szkoły nie byłyby w stanie funkcjonować, dlatego największą zasługą polskich darczyńców jest ich comiesięczne, regularne wsparcie dla szkół.

Dzieci w naszych szkołach otrzymują elementarne nauczanie: podstawy pisania i czytania, matematyki i języka angielskiego. Bez tej podstawowej wiedzy nie mają one szans na znalezienie pracy w przyszłości i tym samym na usamodzielnienie się. Potrzebujemy pilnie znaleźć rodziców adopcyjnych dla ponad 100 nowych dzieci w miejscowości Sampaloc. Jeśli to możliwe proszę zachęcamy Cię też do Adopcji Serca, informacje na ten temat można znaleźć pod linkiem:
www.hop-e.pl/adopcja-serca