REGULAMIN ksiegarniaimpuls.pl
- WARUNKI I ZASADY

Regulamin zawiera uregulowania organizacyjne serwisu. Jego akceptacja jest warunkiem użytkowania księgarni Internetowej ksiegarniaimpuls.pl

Księgarnia Internetowa ksiegarniaimpuls.pl działająca pod adresem http://www.ksiegarniaimpuls.pl jest własnością Firmy:

IMPULS Jarosław Chrąchol
ul. Borowska 246e/6
50-558  Wrocław
tel. 604 939 979
e-mail: kontakt@ksiegarniaimpuls.pl

wpisaną do rejestru CEIDG, Numer NIP: 896-101-62-59, Numer REGON: 931976915
Uwaga! Nie ma możliwości odbioru oraz zakupu towaru na miejscu pod wyżej wymienionym adresem. Zamówienia dostarczane są tylko i wyłącznie drogą wysyłkową.

§ 1.
Informacje ogólne

 1. Regulamin zawiera uregulowania organizacyjne serwisu. Jego akceptacja jest warunkiem użytkowania księgarni ksiegarniaimpuls.pl.
 2. Politykę zbierania, magazynowania oraz przetwarzania danych osobowych przedstawiliśmy w Polityce Prywatności. Dokument ten jest integralną i nierozłączną częścią niniejszego regulaminu.
 3. Na potrzeby regulaminu za książki uważa się także inne przedmioty oferowane na sprzedaż w księgarni ksiegarniaimpuls.pl.

§ 2.
Warunki realizacji zamówienia

 1. ksiegarniaimpuls.pl realizuje zamówienia jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.ksiegarniaimpuls.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na książkę, którą jest zainteresowany, za pomocą opcji "Dodaj do koszyka", a następnie w części zwanej "Twój koszyk", wskazuje ilość sztuk oraz adres dostawy.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych książek z Księgarnią Internetową ksiegarniaimpuls.pl.
 4. Dostawa zamówionych książek zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiane książki znajdują się w magazynie księgarni.
 5. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 6. ksiegarniaimpuls.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 7. W przypadku braku w magazynie książki - towaru objętych zamówieniem, ksiegarniaimpuls.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją o braku zamawianych książek.
 8. Klient w sytuacji opisanej w punkcie 6  w zależności od sytuacji może:
 • zrezygnować z realizacji zamówienia w całości,
 • wyrazić zgodę na częściowe zrealizowanie zamówienia na książkę/towar dostępne w magazynie.

W sytuacji opisanej w punkcie 6  i w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, księgarniaimpuls.pl anuluje zamówienie.

§ 3.
Ceny książek

 1. ksiegarniaimpuls.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.ksiegarniaimpuls.pl i oferuje książki/towar znajdujące się w bazie Księgarni, za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie ksiegarniaimpuls.pl:
 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
 • zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.ksiegarniaimpuls.pl  po wejściu w opcję "Twój Koszyk". Księgarnia  zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach książek znajdujących się w ofercie.

§ 4.
Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu wystawienia faktury.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się  telefonicznie tel. 604 939 979 bądź mailowo kontakt@ksiegarniaimpuls.pl.
 3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia.

§ 5.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za książki, które mają być dostarczone na terenie Polski Klient dokonuje osobiście:
 • w przypadku wybrania opcji w koszyku "Przelew na konto" - przelewem na rachunek bankowy  księgarni  na podstawie danych z koszyka,
 • w przypadku wybrania opcji w koszyku "Przelew na konto" - przelewem na rachunek bankowy  księgarni po otrzymaniu zamówionych książek wraz z dołączoną fakturą VAT, na której znajdują się dane potrzebne do realizacji przelewu - (dotyczy stałych klientów).
 • w przypadku wybrania opcji w koszyku "Pobranie" - gotówką, przy odbiorze przesyłki od pracownika Poczty Polskiej lub innej firmy odpowiedzialnej za dostarczenie towaru.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Księgarni Internetowej  ksiegarniaimpuls.pl. Wszystkie zamówienie wysyłane są za pośrednictwem usługi kurierskiej lub Poczty Polskiej.

§ 6.
Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji całego zamówienia (przygotowanie + wysłanie) nie może przekroczyć 7 dni roboczych (z reguły 3-4 dni).
 2. Księgarnia Internetowa ksiegarniaimpuls.pl. nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

§ 7.
Warunki gwarancji

 1. Wszystkie książki dostępne w ksiegarniaimpuls.pl podlegają wymianie, jeśli:
 • posiadają wady fabryczne,
 • zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu,
 • książka jest niezgodna z zamówieniem.

§ 8.
Prawo odstąpienia od umowy/Zwrot towaru

 1. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze przygotowane i wysłane. W celu rezygnacji należy skontaktować się z biurem księgarni.
 2. Księgarnia Internetowa ksiegarniaimpuls.pl nie przyjmuje przesyłek zwracanych za pobraniem.

§ 9.
Dane osobowe

 1. Zamawiając książki w ksiegarniaimpuls.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie ksiegarniaimpuls.pl.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci ksiegarniaimpuls.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez ksiegarniaimpuls.pl.
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych ksiegarniaimpuls.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Obecność książki w cenniku ksiegarniaimpuls.pl nie oznacza dostępności tej książki i możliwości realizacji zamówienia.
 2. ksiegarniaimpuls.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26.06.2015 r.
 5. ksiegarniaimpuls.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie.